Søknads Prossesen

Steg 1
university image.png

Steg 1 er å velge universitet du har lyst å studere på, her er det også greit om du bestemmer deg for hvilken bachelor du har lyst å ta ettersom hvert universitet tilbyr ulike bachelor utdanninger.

Linken nedenfor gir deg en god oversikt over de forskjellige universitetene i USA, og du kan se diverse info om pris, størrelse osv

2021 Best National Universities | US News Rankings

university image1.png
Steg 2

Etter du har bestemt deg for hvilke univertet(er) du har lyst å studere på så kan vi se på kravene til de enkelte unversitetene, her kan det være stor forskjell, noen universiteter krever engelsk eksamen (SAT), mens andre bare krever vidergående karakterene dine samt en tekst om deg som person.

university image2.png
Steg 3

Etter vi har sett på kravene, kontakter vi universitet og jobber deg gjennom hvert enkelt krav for å gi deg de beste forutsetningene for å komme inn der du vil studere. Her vil vi som regel melde deg på en engelsk test (TOEFL) som er et krav de fleste universiteter har. Du må også, som regel ta den amerikanske eksamenen "SAT" for de fleste universitetene.

university image3.png
Steg 4

Etter kravene er gjennomført sender vi dokumentasjon til universitetene som vi har løpende dialog med, deretter sender vi deg den endelige avgjørelsen.

Etter du har blitt godkjent av universitet sender vi opp time hos den amerikanske ambassaden i Oslo hvor du får ditt F1 VISA som trengs får å komme inn som student i USA.